Oferowana przez nas usługa prawna dotyczy doradztwa w zakresie zabezpieczenia kontraktów (umów) na poziomie wypłacalności kontrahenta. Usługa składa się z następujących komponentów doradczych:

  1. Weryfikacja kontrahenta
  2. Zabezpieczenie umowne
  3. Procedury monitorowania należności
  4. Stworzenie narzędzi dyscyplinujących płatności
  5. Gwarancja zapłaty w przypadku niewypłacalności kontrahenta