• inkubacja przedsiębiorstw
  • doradztwo dla nowych firm
  • usługi księgowe
  • usługi prawne
  • coaching
  • doradztwo proinnowacyjne
  • usługi szkoleniowe

Oferowane przez nas usługi szkoleniowe dedykowane są dla klientów chcących podnieść kwalifikacje swoje oraz pracowników swojej firmy. Dostępne są szkolenia otwarte lub zamknięte, dostosowane do pojedynczych pracowników bądź do potrzeb całej firmy. Możliwe formy szkolenia to szkolenia stacjonarne zewnętrzne oraz w siedzibie firmy. Oferta obejmuje również coaching polegający na interaktywnych zajęciach oraz indywidualnym podejściu do pracownika, które ma na celu przyspieszenie jego rozwoju oraz wykorzystanie w jak największym stopniu już posiadanych przez niego informacji.

  • inne usługi okołobiznesowe o wysokim stopniu zindywidualizowania wynikającego z przeprowadzonej diagnozy potrzeb indywidualnego przedsiębiorcy

Dokumenty do pobrania