Baza Instytucji IOB w Regionie:

Zapraszamy świętokrzyskie Instytucje Otoczenia Biznesu do zaprezentowania swoich jednostek. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną na adres: