Oferowana przez nas usługa doradcza inkubacja i doradztwo dla nowych Firm ma postać usługi audytowej i dedykowana jest przedsiębiorstwom w fazie inkubacji oraz pozostałym przedsiębiorstwom zgłaszającym zapotrzebowanie na usługę doradczą w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Usługa składa się z następujących komponentów:

  1. wstępnej diagnozy,
  2. uzgodnienia z klientem sposobu i zakresu realizacji usługi,
  3. udzielenia informacji.

Usługa składa się łącznie z 5 modułów, które mogą być zrealizowane kompleksowo lub tylko w wybranych obszarach:

  1. Wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
  2. Marketing przedsiębiorstwa
  3. Organizacja przedsiębiorstwa
  4. Finanse przedsiębiorstwa
  5. Rejestracja działalności gospodarczej