Izba w BUR

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragniemy poinformować, iż dnia 28 września 2018 roku, Polska Izba Produktu regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski uzyskała akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=30471 ), w ramach której oferuje również usługi doradcze i szkoleniowe współfinansowane na zasadach pomocy de minimis.

Uzyskana akredytacja i obecność w Bazie Podmiotów świadczących Usługi Rozwojowe stanowi potwierdzeniem naszych dążeń do osiągnięcia wysokiej jakości standardów własnych, co potwierdza dodatkowo fakt posiadania certyfikatu dotyczącego wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001, który reguluje system działania naszej jednostki oraz czyni ten system weryfikowalnym na zewnątrz, ponieważ opiera się na powszechnie znanej, stosowanej i uznawanej normie jakościowej. Wskazany system, który jest potwierdzeniem dbałości o właściwą organizację pracy własnej, wprost przekłada się na poziom świadczonych usług oraz gwarancję ich wysokiej jakości dla naszych partnerów biznesowych.


Drukuj